1. INTRODUCERE

Compania care administreaza site-ul https://robotica.md denumit în continuare Robotica.md, este ROBOTICA , înregistrată la Camera de Înregistrări cu nr. XXX și avand Codul Unic de Înregistrare (IDNO): XXXXXXXXX, ce activează în baza autorizaţiei de funcţionare nr. XXX de la xx.xx.2019.

ROBOTICA SRL, în calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului www.robotica.md își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment continutul acestui website, precum si Politica de confidentialitate și Termenii de utilizare, fără nici un fel de notificare prealabilă. De aceea, va rugam sa vizitați periodic această secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați. Clientul acceptă Termenii şi Condițiile, apăsînd butonul "Confirmarea Comenzii", în ultima etapă de înregistrare a comenzii pe site.

2. DREPTURILE DE AUTOR ȘI CONTEXT

Conţinutul site-ului este protejat de legislaţia Republicii Moldova, în general, şi de Legea nr. 139 din 02.07.2010, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, în special. Prin conţinut se subînţelege, fără a se limita la, orice tip de materiale publicate pe site sau părţi componente ale acestuia, inclusiv: imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, aplicaţii software şi alte date. Titular al dreptului de proprietate asupra site-ului este , cu excepţia cazurilor când materialele respective aparţin unor persoane terţe.

3. DESCRIEREA PRODUSELEOR

Produsele sunt puse la dispoziţia ta întocmai după cum sunt prezentate de către producătorul lor şi sunt oferite în limita stocului disponibil. Robotica.md nu poate garanta disponibilitatea în stoc în orice moment a tuturor produselor prezentate. În momentul validării comenzii îţi vom putea comunica cu exactitate dacă un produs sau altul este sau nu disponibil în stoc.

Imaginile sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu iar caracteristicile produselor sunt identice cu cele puse la dispoziţia noastră de către producători şi corespundeau realităţii în momentul introducerii lor în baza noastră de date.Robotica.md nu poartă răspundere pentru eventualele omisiuni sau modificări survenite. Ne rezervăm dreptul de a elimina, modifica sau adăuga parametri noi fără o notificare prealabilă.

De asemenea, din considerente legate de spaţiu şi coerenţa structurii paginii, descrierile produselor pot fi incomplete, însă noi depunem efortul pentru a-ţi pune la dispoziţie cele mai relevante informaţii. Toate materialele informative afișate pe site, au caracter consultativ și nu pot transmite în totalitate informația exactă despre proprietățile și caracteristicile mărfurilor, inclusiv culoarea, mărimea și forma. În cazul cînd aveţi întrebări privind proprietățile și caracteristicile produselor, înainte de a înregistra comanda, ar fi bine să concretizaţi cu Serviciul de informații la numărul de telefon 078 550 330.

4. PREȚURILE

Preţurile produselor sunt exprimate în Lei moldoveneşti. 

5. LIVRAREA

Livrarea se consideră efectuată cu succes în momentul semnării de primire a documentului de transport furnizat de către agentul firmei de curierat. Agentul nu este autorizat de către noi să permită deschiderea coletelor înainte de semnarea de livrare, ci doar ulterior semnării şi achitării mărfii. Nu suntem responsabili de conţinutul coletelor expediate dacă nu ai aplicat semnătura de livrare.

Ne rezervăm dreptul de a întârzia sau anula livrarea produselor comandate, cu o notificare prealabilă, dacă livrarea nu poate fi onorată din motive independente de voinţa noastră, fără a se limita la: incendii, explozii, inundaţii, stări de asediu, proteste, sau alte impedimente de forţă majoră reglementate de legislaţia naţională.

Comenzile sunt livrate în raza oraşului Chişinău contra unei taxe unice de 70 lei în regim obișnuit și 85 lei în regim urgent.

În cazul în care nu te găsim la adresa indicată pentru livrare în intervalul de timp stabilit în prealabil, de comun acord, livrarea repetată va fi contra plată, indiferent de valoarea produselor comandate. Cazul în care la primirea comenzii vă deziceţi de comanda efectuată plata pentru livrare va constitui 70 lei.

6. PLATA

Achitarea produselor comandate se poate efectua în avans sau cel târziu în momentul recepţionării produselor respective.

Ne rezervăm dreptul ca în anumite circumstanţe să solicităm plata produselor în avans, prin intermediul ordinului de plată. Dacă suma achitată în avans este mai mică decât valoarea produselor comandată, va trebui să achiţi diferenţa în numerar în momentul recepţionării comenzii. Livrarea produselor se efectuează după confirmarea plăţii.

7. RĂSPUNDERE

Robotica.md nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care tu sau o terţă parte le poţi suferi ca rezultat al îndeplinirii de către noi a oricărei obligaţiuni conform comenzii şi pentru daune care pot rezulta din utilizarea produselor după livrare şi în special pentru pierderea acestora.

8. LITIGII ŞI DISPOZIŢII FINALE

Orice altă problemă apărută în momentul cumpărării, achitării, sau livrării produselor achiziţionate prin intermediul Robotica.md şi care nu este reglementată de niciun articol din prezentul document, se va soluţiona pe cale amiabilă, în termen de treizeci zile lucrătoare de la data sesizării în scris a problemei.

În cazul în care nu se reuşeşte soluţionarea amiabilă a litigiului, competenţa revine instanţelor naţionale de judecată.

Continuarea utilizării acestui site presupune acceptarea implicită şi necondiţionată a termenilor respectivi.

9 PÂNGERI

În cazul unei plângeri, care este legată direct de momentul de vînzare-cumpărare a produsului, puteți contacta Agenția pentru Protecția Consumatorilor a Republicii Moldova folosind următoarele coordonate: mun. Chisinau, str. Vasile Alexandri, 78.
Tel.: (022) 741464
Linia fierbinte: 080028028
www.consumator.gov.md